શુક્રવાર, 1 મે, 2020

साथ चल - हिंदी रचना - ५


                               

साथ चल                           हिंदी रचना - ५ 


हर कठिनाईओंका मिल गया है हल

क़दमसे क़दम मिलाके तू साथ चल।

कैसे रहेगी सीनेमें कोई हलचल

जब साथ रहेंगें हम जो हरपल।


-भजमन 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો