મંગળવાર, 13 નવેમ્બર, 2012

New year Greeting 2012

13/11/2012
Dear All, 

नव वर्ष अभिनंदन-
नव वर्ष अभिनंदन स्वस्थ रहे तन पुलकित हो मन
छूटें सब रूढ़ियों के बंधन
खिलें फूल घर आँगन
                 महकता रहे वर्ष भर जीवन…………
      Wishing you & your family a very happy NewYear-…