શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2020

ભજમનનાં ભોળકણાં – 37 છપ્પો; લોકડાઉન રચના - 4


લોકડાઉન છપ્પો;
                                                              લોકડાઉન રચના - 4

એક અબુધને એવી ટેવ,  પાયા વગરની શીખ કે
મહામારીની ચિંતા ન કોઈ , અર્થતંત્રની ભરડે બદગોઈ
પાકો ઘડો ને ખાલી ચણો, ભજમન એ તો ખખડે ઘણો.


*બદગોઈ=નિંદા, કુથલી

શુક્રવાર, 17 એપ્રિલ, 2020

હથકડી- 2 , લોકડાઉન રચના - 3

લોકડાઉન રચના - 3
(ગત શુક્રવારે હથકડી-1 માં આપે વાંચ્યું કે કેનેડા રહેવાસી સોહન જીવનસાથીની પસંદગી માટે ભારત આવે છે. પરંતુ પોતાની બાળસખીની યાદ આવતાં તેને શોધવા માગે છે. પણ હરિનકાકાએ કાઈંક બીજો જ કારસો રચ્યો છે. તેમણે મનોવિજ્ઞાનિક ડો. હેતલની સાથે મુલાકાત ગોઠવી રાખી છે. હવે આગળ વાંચો.....)
હથકડી - 2


શુક્રવાર, 10 એપ્રિલ, 2020

હથકડી - 1 -લોકડાઉન રચના - 3

લોકડાઉન રચના - 3  
(શું બાળપણની ગાઢ દોસ્તી યુવાનીમાં પ્રેમમાં પલટાય ખરી? બાલ્યાવસ્થાની નિર્દોષ મજાક યુવાન વય સુધી યાદ રાખીને કોઈ જીવી શકે? લોકડાઉન દરમ્યાન સર્જન પામેલી આ રચના લાંબી હોવાથી બે ભાગમાં પ્રસ્તુત કરી છે. ભાગ બીજો આવતા શુક્રવારે પ્રકાશિત થશે. –ભજમન)  
હથકડી - 1

શુક્રવાર, 3 એપ્રિલ, 2020

માનવતા કે પ્રાયશ્ચિત-લોકડાઉન રચના - 2

લોકડાઉન રચના - 2

(આ રચાનામાં થોડા દિવસો પહેલાં ઉત્તર પ્રદેશમાં લોકડાઉન સંદર્ભમાં બનેલ એક સત્ય ઘટનાનો આધાર લીધો છે. પરંતુ તેમાં મારી કલ્પનાના રંગો પૂર્યા છે. પાત્રોનાં નામ, સ્થળ વિગેરે બદલી નાખેલ છે. આ વાર્તાને કોઈ વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓ સાથે સમ્બંધ નથી.-ભજમન)


માનવતા કે પ્રાયશ્ચિત?