શુક્રવાર, 24 એપ્રિલ, 2020

ભજમનનાં ભોળકણાં – 37 છપ્પો; લોકડાઉન રચના - 4


લોકડાઉન છપ્પો;
                                                              લોકડાઉન રચના - 4

એક અબુધને એવી ટેવ,  પાયા વગરની શીખ કે
મહામારીની ચિંતા ન કોઈ , અર્થતંત્રની ભરડે બદગોઈ
પાકો ઘડો ને ખાલી ચણો, ભજમન એ તો ખખડે ઘણો.


*બદગોઈ=નિંદા, કુથલી

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો