શુક્રવાર, 26 ઑગસ્ટ, 2011

ભાળ નથી કોઇ..અચંબો આ શહેરને, આંદોલનનો નથી કોઇ

અજંપો વિખુટા પુત્રનો, પિતાને ભાળ નથી કોઇ

શુક્રવાર, 12 ઑગસ્ટ, 2011

ડીએનડી


( સુખી દામ્પત્ય જીવન માટે પતિ-પત્ની વચ્ચેના નાજુક સમ્બન્ધોના વિલક્ષણ પાસાંઓની સમજણ આપતો લેખ. ગંભીર વાતો, હળવાશથી! -ભજમન )

ડીએનડી
-ભજમન 

પપ્પા, કેક તો કાપી પણ શેમ્પેન વગર સેલીબ્રેશન અધુરું ગણાય.

એટલે તું શેમ્પેન લાવ્યો છે?

હા. પપ્પા, સમીરભાઇ શીવાસ રીગલની આખી બોટલ લાવ્યા છે.