શુક્રવાર, 31 મે, 2013

મેચ પૂરી !

આજે એક હલકીફુલકી વાર્તા....

મેચ પૂરી !

રિતેશ આજ ઓફિસેથી ઘેર ધુવાંફૂવાં થતો આવ્યો. લેપટોપ બેગ ડ્રોઈંગ રૂમમાં જેમ તેમ મૂકી, પગનાં મોજાં પણ બાથરૂમને બદલે સેંટર ટેબલ પર ફેંક્યાં. તેનો મૂડ પારખી રોહિણીબેને ચૂપચાપ ટેબલ પર પાણીનો પ્યાલો મૂકી દીધો. મોજાં લઇ બાથરૂમમાં વૉશિંગ-મશીનમાં નાખ્યાં અને રસોડાના કામમાં પરોવાઈ ગયાં. 

શુક્રવાર, 24 મે, 2013

છૂના હૈ આસમાન-8 पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्


'છૂના હૈ આસમાન' શ્રેણીમાં આપણે એવી વીરલ વ્યક્તિઓની નોંધ લઇએ છીએં કે જેઓએ જીવનમાં અમાપ સંઘર્ષનો સામનો કરીને પણ શ્રેષ્ઠતા પામવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે  એવી એક હિંમતવાન ભારતીય અપંગ રમતવીર યુવતી અરૂણિમા સિંહા ના દ્રઢ મનોબળને નમન કરશું!

શુક્રવાર, 17 મે, 2013

ન્યુઝીલેંડની એક નવી રમત - ઝોર્બિંગ !


તમે ઝોર્બિંગ વિષે કાંઇ જાણો છો ? ડીઝનીલેંડ જેવા રમત-ગમતના પાર્કની મુલાકાત લીધી હશે તો ત્યાં રોલર કોસ્ટર, ડ્રેગન, વિ. અનેક જાતની રાઈડની મજા માણી હશે. પણ ઝોર્બિંગની મજા કોઇ દિવસ માણી છે ?

શુક્રવાર, 10 મે, 2013

છૂના હૈ આસમાન - 7 કલ્પના સરોજ

('છૂના હૈ આસમાન' શ્રેણીમાં આપણે એવી વીરલ વ્યક્તિઓની નોંધ લઇએ છીએં કે જેઓએ જીવનમાં અમાપ સંઘર્ષનો સામનો કરીને પણ શ્રેષ્ઠતા પામવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે  એવી એક હિંમતવાન ભારતીય દલિત મહિલા કલ્પના સરોજ ના દ્રઢ મનોબળને નમન કરશું!)