બુધવાર, 23 મે, 2012

આજે  અમારી  38મી  લગ્નતિથિ !
નલીની  સાથે   મેં   23 મે, 1975 થી SECONDS                           1166832000
MINUTES                         194472
HOURS                    324120
DAYS                     13505
YEARS             37

સુખ અને આનંદ પૂર્વક ગાળ્યાં!! 

ભેટમાં મને મળ્યાં ત્રણ ફુલો!!! 
\/
PANKTI       PRANALI       MANAS.


THANK YOU ! NALINI!!

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો