શુક્રવાર, 26 જૂન, 2020

ભજમનનાં ભોળકણાં -38 છપ્પોછપ્પો 

ઘૂસણખોરી બેરોકટોક, વિપક્ષો કેરો વિદ્રોહી ઝોક
ઘૂસખોરીથી વાધે ઘૂસપેઠ, મતપેટી કાજે ન કોઈ એઠ
સત્તા સાટે દેશ વેચે, ભજમન તેથી અળગો રહેજે.

દેશી કોણ? વિદેશી કોણ? અને વળી ઘૂસણખોર કોણ?
નાગરિક ધારો લાગે ખારો, મત કાજે વિધર્મીને ચારો  
અંત:રિપુને કોણ નાથેભજમન જે દેશને રાખે સાથે.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો