શુક્રવાર, 12 જૂન, 2020

લોકડાઉનની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ – 3 અણુવાર્તા (microfiction) 11


                                                                                    લોકડાઉન ના 9

લોકડાઉનની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ – 3

અસદને આજે ક્યાંય ચેન પડતું ન હતું. બા...ર વર્ષ! બાર બાર વર્ષથી જેનું મોઢું તો ઠીક નામ સુદ્ધાં લેવાની મનાઈ હતી તે, તેની અમ્મા, ખુદની જનેતા! આજ માંદગીના બિછાને પડી છે! કાળમુખા કોરોનાએ અમ્મીજાનને પોતાના સાણસામાં ઝડપી લીધી છે. અબ્બાજાને તો સમાચાર પણ નથી મોકલાવ્યા. પાડોશી સુલેમાનચાચાએ સમાચાર મોકલ્યા. અમ્મીજાન તેના અસદને યાદ કરતી હતી એકવાર રૂબરૂ બોલાવવા માટે આજીજી કરતી હતી તેમ સુલેમાનચાચાને બોલા થા. ક્યા કરું? ફોન તક નહિ કર સકતા. તહેસીન કભી નહી માનેગી. ખુદ તો આએગી નહિ મુજે ભી નહિ જાને દેગી. આખરે તો શેખ સાદિકની બેટી છે. અહિં અબુધાબીમાં પોતે જાણે કેદ થઈ ગયો હોય તેવી લાગણી બાર વર્ષમાં પહેલીવાર થઈ. પણ કરવું શું? કોરોનાને કારણે ફ્લાઈટ્સ પણ બંધ છે! યા ખુદા! રહમ, રહમ! અમ્મીજાન માટે દુવા માંગું છું.

“ક્યા મિયાં! આધે ઘંટેસે  નમાજ અદા કર રહે હો? અબ્બાજાનને ફરમાયા હૈ ફોરન સ્ટોરપે ચલે જાઓ” તહેસીન બેગમકા નસીહતભરા ફરમાન આયા.
***

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો