શુક્રવાર, 11 ઑગસ્ટ, 2017

ભજમનનાં ભોળકણાં - 29 हाय, यह बैरी नींद.....

અચાનક કોઈવાર હિંદી ભાષામાં ભોળકણું સૂઝી આવે !
ભોળકણા નુ હિંદી ભાષાંતર શું કરવું?
भोलकना  ચાલે કે?

हाय, यह बैरी नींद....अनजान रास्ते से तेरा यूं ही निकलना
मुडके देखना  और निगाहें टकराना,

ईसके पहले कि मैं मुस्कुराता
हाय ! यह नींदका अभी उड जाना !

ईन बालोंका बिखरना
फिर तेरा सीमटना और
पलकोंको झुकाके हलकासा मुस्कुराना
हाय ! यह नींदका अभी उड जाना !

बारिशकी बुंदोंसे घनी झुल्फोंका भीगना
जुकी गरदनसे बालोंका तेरा झटकना
धीरेसे गुनगुनाना फिर पलटके देखना
हाय ! यह नींदका अभी उड जाना !

सेहमी सेहमी सी पल्लूसे लिपटी हुई
धीरेसे पास आना दुल्हन सी दिखती हुई
चेहरा ऊठाके तेरा नजरे मिलाना
हाय ! यह नींदका अभी उड जाना !


-भजमन

  

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો