શુક્રવાર, 26 ઑગસ્ટ, 2011

ભાળ નથી કોઇ..અચંબો આ શહેરને, આંદોલનનો નથી કોઇ

અજંપો વિખુટા પુત્રનો, પિતાને ભાળ નથી કોઇ


ભ્રષ્ટાચાર, કોમવાદ, રાજકીય ખૂનામરકી,

દમકલ, સીપાહી, સરકાર, શાંત નથી કોઇના નદીઓ, ના પહાડો, રહ્યું અહિં ન કોઇ બાકી

ન ગોળીઓ, ન દંડૉ, લીડરને આંચ નથી કોઇબેટા, બેટા! ઘમસાણમાંથી ચીસ કોઇ ચમકી

ભાગંભાગમાં પગ તળે કોણ? જાણ નથી કોઇઅથડામણના શોરમાં સ્તબ્ધતા આવી ભટકી

પુત્રના દેહ પર પિતા, ગોળીને દયા નથી કોઇ.

-ભજમન

1 ટિપ્પણી:

  1. ભ્રષ્ટાચાર, કોમવાદ, રાજકીય ખૂનામરકી,

    દમકલ, સીપાહી, સરકાર, શાંત નથી કોઇ!

    -ભજમન
    How are you?

    જવાબ આપોકાઢી નાખો