શુક્રવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2012

જ્યોતસે જ્યોત જલે!

પણા  રોજબરોજના જીવનમાં રોજીંદી દિનચર્યામાં આપણે જે કોઇ પ્રવૃતિ કરીએ છીએ તેનું અવલોકન કરશો તો ધ્યાનમાં આવશે કે મોટાભાગે બધી જ ક્રિયા આપણે આપણા પોતા માટે કરીએ છીએ. બીજાને માટે આપણી પાસે ભાગ્યે જ સમય છે. યુ-ટ્યુબ પરની આ ચિત્રમાલા જોઇને કદાચ તમને પણ મન થઇ જાય!  


સંદર્ભ: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4VLmJ43fHpM


2 ટિપ્પણીઓ: